Veel organisaties zien het belang al in van duurzame inzetbaarheid. Toch is er vaak te weinig tijd om de strategie op duurzame inzetbaarheid, ook duurzaam te krijgen. NIBA Academy biedt op zakelijk niveau een aantal opties aan om dit uit te besteden. Zo werkt zij bijvoorbeeld samen met professionals die ieder op zijn eigen vakgebied iets kan aanbieden. Op deze manier kan elk project worden opgepakt en komt het bij de juiste persoon ter uitvoering te liggen.

Opzetten van een eigen academie

NIBA Academy is ooit opgericht op academies op te kunnen en mogen richten voor organisaties. Op deze manier wordt er op een gestructureerde manier invulling gegeven aan inwerken, ontwikkeling, opleiden en doorgroeien. De academy kan vanaf het aannamemoment tot het moment van afscheid bijdragen aan de personele ontwikkeling. Dit draagt weer bij aan de productiviteit en het werkgeluk van medewerkers. Het is onderzocht dat als medewerkers zich blijven(d) kunnen ontwikkelen, veel beter presteren en gelukkiger zijn. De academy wordt altijd in overleg opgestart. Wat is noodzaak? Waar liggen de ontwikkelmogelijkheden? Op welk gebied? Wie moet opleiden? Buddysystemen? Uiteraard wordt dit op een gestroomlijnde manier uitgerold tot een eigen Academy. Het opzetten van een Academy kan gepaard gaan met een HRM Scan.

HRM scan

NIBA voert professionele HRM scans uit. Deze zijn veelal gericht op de medewerkers. Waar kunnen zij zich ontwikkelen en op welke manier? Wat willen ze zelf en wat voegt het toe aan de productiviteit va de organisatie? De uitkomst van deze scan wordt geschreven in een praktisch implementatieplan. Dan kan inhouden dat er een academy wordt opgericht of dat de organisatie zich juist moet focussen op gezond en veilig werken, mobiliteit of preventie verzuim.

Interim inhuur

Het is mogelijk om één van onze mensen voor langere tijd in te huren als duurzame inzetbaarheidscoach. Wij hebben adviseurs beschikbaar op directie, management en uitvoerend niveau. Het uurtarief varieert tussen €75,- en €140,- per uur. Of op een vooraf gepland project met een vast bedrag. Vraag hiervoor een maatwerk offerte op. Op interim basis kunnen zij aan de slag gaan op één van de volgende vraagstukken:

  • Preventie verzuim;                                                   
  • Gezond en veilig werken;
  • Interne mobiliteit;
  • Vrijwillige mobiliteit;
  • Outplacement (gedwongen mobiliteit) of re-integratie;
  • Opleiding en ontwikkeling

Subsidies

Op deze dienstverlening is een subsidieregeling mogelijk (maart 2019 gaat deze weer open)

ESF-B regeling, door Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW)

Gericht op project op gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Er staat subsidie op de inhuur van derden. Maximale investering binnen de subsidie is €25.000,- met 50% cofinanciering. Dit betekent dus een maximaal subsidiebedrag van €12.500,-. NIBA biedt volledige ondersteuning in het aanvragen en bijhouden van de eindadministratie van deze ESF regeling. De subsidie is aan te vragen op 1 november 2018 vanaf 9.00 uur. Let op dat de aanvraag compleet is bij indienen.