Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Ik heb als ambitie om als bruggenbouwer op te treden, initiatieven te bundelen om zo gezamenlijk beweging te kunnen creëren op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik graag transparant over de verschillende initiatieven die spelen en die gaan komen. Ik hoop hiermee zoveel mogelijk wensen van werkgevers en werknemers (organisaties) bij elkaar te kunnen brengen. 

Een tijd geleden was ik bij een bijeenkomst van de SER (Sociaal Economische Raad) in de Broodfabriek. Hier hebben we met vele ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid gepraat over HR gerelateerde zaken. Zo kwamen uiteraard het pijnpunt op duurzame inzetbaarheid van personeel, instroom uitdagingen en een leven lang ontwikkelen aan de orde. De SER gaat in samenwerking met alle partijen overleggen wat de best mogelijke, collectieve oplossingen zijn en heeft deze krachten gebundeld in een online netwerk op social media.

Er zijn op dit moment al veel initiatieven waar we al veel van kunnen leren en eventueel op kunnen aanhaken. Zo is het Loopbaanstation opgericht om praktische invulling te geven aan inclusiviteit en werkenden te behouden. In Twente wordt gewerkt aan House of Skills (sectoraal), zijn er de sectortafels in Zwolle (sectoraal) en heeft de Zwolse8 het inititief genomen om een nieuwe entiteit op te richten om spanningen op de arbeidsmarkt op te lossen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen in een makelaarsfunctie. Tenslotte is er het Twents Fonds voor vakmanschap, dat scholingsbudget gaat vrijgeven om een leven lang ontwikkelen te bevorderen. De agenda voor Twente lijkt dit initiatief ook te gaan steunen. 

Vanuit de Provincie zijn er meerdere regiodeals ingediend (de zogenoemde two pager). Dit zijn grootschalige projecten waarin bovenstaande projecten zijn verwerkt. Het is interessant om bij te houden wat en wanneer deze projecten gaan lopen. Want als we als werkgevers de krachten echt bundelen en initiatieven bij elkaar brengen, kunnen we pas echt iets bereiken. 

Let op: op 1 november 2018 kan er voor het laatst een ESF-B subsidie worden aangevraagd. Het lijkt erop dat deze budgetten vanaf 2019 naar de individuele leerrekening gaan. Ik hoop dat we met prinsjesdag meer weten over deze regeling. 

 

Deel dit bericht:

Recente blogs: